Other
Apr

04

Tuesday

緣分研究所(升級版)—— 學科配對新朋友 

04/04/2023 - 30/04/2023
HKD 20

活動詳情

上堂太摺淨係識到groupmate🧑🏻‍💻,有時想同其他人呻下做assignment嘅煩惱💭,又想同其他U讀埋同一個系嘅人交流下?抑或日日返學放學對住同一班人,悶悶地想識多啲其他科嘅朋友,等生活話題唔使淨係圍繞住一樣嘢🗣️,可以多元化少少?咁就係時候參加【緣份研究所 – 學科篇】啦~

各位大專/大學生只要留低自己嘅學科同埋想識邊一個學科嘅人🙌🏻,我哋就會幫你搵同你最有緣份嘅朋友仔。特設嘅「升級版」參加者唔單止可以收到4位朋友嘅contact,仲另外俾你打段說話嚟介紹下自己,等其他人更加了解你嘅性格,傾計果時要打開話題就冇難度啦!💘

參加方法︰

 *是次活動對象為大專生*

1.喺活動頁面留低你嘅學科、以及你想識邊一個學科嘅朋友

2⚠️好重要!成功報名後必須按右上角icon->個人檔案->修改社交媒體,加入你嘅IG account
    [一定要加返你嘅IG account我哋先可以幫你配對架 💯 ]
3. 你將會喺5月3號收到新朋友嘅contact (但緊記唔好unsubscribe咗我哋呀,unsubscribe咗就一定唔會收到contact)

條款及細則︰

  1. 參加者報名參與此活動,即代表同意Y.X Community將社交媒體帳號分享與其他參加者。
  2. 是次活動只限大專/大學生參與。
  3. 如個別學科報名人數不足,參加者將獲隨機分配其他參加者之社交媒體帳號。
  4. 如沒有完成大專電郵驗證及於個人檔案加入社交媒體帳號,將被視作未完成登記。
  5. 請小心核對資料,確保正確無誤 (如電郵地址及IG account等),提交後不設更改。

加入社交媒體帳號
按社交媒體->添加社交媒體->加入你嘅IG account->保存修改