Other
Jan

17

Tuesday

緣分研究所——MBTI配對新朋友

17/01/2023 - 28/02/2023
Free

Description

MBTI 呢一種新興嘅性格測驗可以幫你更加了解自己,用4個英文字母就可以睇到你係偏向享受獨處🫠定係鐘意同人交流🥳、相信直覺多啲✋定係會理性分析。

想識多啲性格相近嘅大專生朋友?或者想知道同你MBTI相反嘅人會係點?2月期間限定嘅「緣份研究所」幫你用MBTI擴闊社交圈子!各位大專生只要留低自己嘅MBTI同埋想識邊一種MBTI type嘅人,我哋就會幫你配對同你最有緣份嘅3位朋友。話唔定下年情人節就有人陪你一齊過💘🤜🤛

參加方法︰

       *是次活動對象為大專生*

  1. 喺活動頁面留低有效大專email、你嘅MBTI、以及你想識邊一種MBTI類型嘅朋友
  2. 成功報名後按右上角icon->個人檔案->修改社交媒體,加入你嘅IG account
  3. 13/2前報名 — 你將會喺14/2收到3位新朋友嘅contact ; 14/2或之後報名 — 你將會喺28/2收到3位新朋友嘅contact

條款及細則

  1. 參加者報名參與此活動,即代表同意Y.X Community將社交媒體帳號分享與其他參加者
  2. 是次活動只限大專生參與
  3. 如個別MBTI報名人數不足,參加者將獲隨機分配其他MBTI參加者之社交媒體帳號
  4. 如沒有於個人檔案加入社交媒體帳號,將被視作未完成登記。